Kwestie prawne związane z budową ogrodzenia

Kwestie prawne związane z budową ogrodzenia

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące budowy ogrodzeń weszły w życie w czerwcu 2015 r. Nowelizacja przepisów Ustawy Prawa Budowlanego uprościła procedury związane ze stawianiem prostych obiektów budowalnych, między innymi ogrodzeń, których wysokość nie przekracza 2,2 m. Co oznacza to dla nas w praktyce?

 

kwestie-prawne-zwiazane-z-budowa-ogrodzenia zdjęcie ogrodzenia

Uproszczenie formalności

Wcześniej w przypadku ogrodzenia stawianego między dwoma działkami konieczne było zgłoszenie. Z kolei konstrukcje wyższe niż 2,2 m oraz ogrodzenia od strony drogi wymagały pozwolenia na budowę. Od czerwca 2015 r. inwestorzy mogą stawiać i remontować ogrodzenia do 2,2 m bez załatwiania dodatkowych formalności. Przygotowanie projektu i wystąpienie o pozwolenie na budowę jest nadal wymagane, jeśli wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 m lub jego część pełni funkcję muru oporowego, powstrzymującego obsuwanie się gruntu.

 

kwestie-prawne-zwiazane-z-budowa-ogrodzenia zdjęcie ogrodzenia

Po pierwsze bezpieczeństwo

Zgodnie z przepisami ogrodzenie musi spełniać kilka warunków technicznych. Przede wszystkim nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi czy zwierząt. W przypadku ogrodzenia budynków mieszkalnych, na wysokości mniejszej niż 1,8 m zabranie się montowania ostrych elementów, takich jak druty kolczaste czy tłuczone szkło. Furtka i brama wejściowa muszą się zawsze otwierać w kierunku środka posesji i nie mogą wystawać poza jej granice. W przypadku zabudowy jednorodzinnej minimalna szerokość bramy wynosi 2,4 m a furtki 0,9 m.

 

kwestie-prawne-zwiazane-z-budowa-ogrodzenia zdjęcie ogrodzenia

Gdzie wolno postawić ogrodzenie?

Polskie przepisy nie nakazują ogrodzenia działki, ale w praktyce praktycznie wszyscy decydują się na takie rozwiązanie. Ogrodzenie należy postawić na własnym terenie, chyba że inwestor wspólnie z sąsiadem zdecydują się na postawienie ogrodzenia na linii oddzielającej ich działki. W takim przypadku przepisy mówią, że obie strony są zobowiązane ponosić koszty napraw czy konserwacji ogrodzenia.

kwestie-prawne-zwiazane-z-budowa-ogrodzenia zdjęcie ogrodzenia

Ogrodzenie a plan zagospodarowania terenu

Przed rozpoczęciem prac, należy wystąpić do urzędu gminy o plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli taki nie obowiązuje, o warunki zabudowy. Ogrodzenie musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w tych dokumentach. Może się okazać, że w danej okolicy obowiązuje nakaz lub zakaz stawiania konkretnego rodzaju ogrodzeń, np. ażurowych. W przypadku kontroli, nieprzestrzeganie takich wymogów może się wiązać z koniecznością rozbiórki ogrodzenia.

Bez pozwolenia nie oznacza dowolnie

Jak widać, postawienie standardowego, niższego niż 2,2 m ogrodzenia nie wymaga pozwolenia. Nie oznacza to jednak, że nie obowiązują nas żadne ograniczenia. Musimy pamiętać, żeby ogrodzenie było bezpieczne oraz spełniało wymogi planu zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do prac warto porozmawiać z sąsiadem, aby zadbać o dobre stosunki i podzielić kosztami.